This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu

Kvalitets- och miljöledning

Inom kategorin kvalitets- och miljöledning har vi samlat utbildningar inom området.

  • Processorienterat arbetssätt
  • Riskhantering
  • Avvikelsehantering
  • Förändringsledning
  • Lagefterlevnad miljö och arbetsmiljö
  • Omvärldsbevakning och hållbarhet

Alla områden kan genomföras som traditionella kurser eller som workshops anpassade efter era behov. Kurserna följer en fast prissättning baserad på kurslängd enligt ramavtal. För nedanstående kurser gäller timpris enligt kategori "XXXXX" nivå 3 och 4. Möjligheter finns även att utveckla nya kurser, vilket sker mot kostnadsram enligt ramavtal.

Processorienterat arbetssätt

Kursen grundar sig på ISO-kravet om ett processorienterat ledningssystem. Den ger ett verktyg för att identifiera och komma till rätta med era processer och arbetssätt. På så sätt kan ni effektivisera och hitta sätt att bättre mäta och följa upp resultatet i eran verksamhet. 

<<Tillbaka

Riskhantering

Kursen grundar sig både på ISO-kravet om en riskorienterad verksamhet såväl som kontroll av risker utifrån miljö- och arbetsmiljölagstiftningen. Vi går igenom sätt att identifiera risker, utvärdera och dokumentera. Vi diskuterar möjliga verktyg för att följa upp risker och förebyggande åtgärder.

<<Tillbaka

Avvikelsehantering

Kursen grundar sig både på ISO-kravet om avvikelsehantering. Vi ser på olika metoder för avvikelsehantering, liksom hur olika avvikelser kan samordnas och dokumenteras på ett spårbart sätt. En god avvikelsehantering ska både fånga upp signaler om brister och leda till ett löpande förbättringsarbete.

<<Tillbaka

Förändringsledning

Kursen grundar sig på begreppet "Change management" dvs hur man lyckas förekomma och förebygga oönskade konsekvenser av förändringar i sin verksamhet, t ex vid organisationsförändringar, flytt av verksamheter m m. Kursen vänder sig främst till ledning/ledande funktioner.

<<Tillbaka

Lagefterlevnad miljö och arbetsmiljö

Kursen tar både upp hur man håller kontroll på relevant lagstiftning, prioriterar och säkrar efterlevnaden. Vi diskuterar hur man kan fördela lagansvaret i organisationen på ett juridiskt tillämpart sätt. 

<<Tillbaka

Omvärldsbevakning och hållbarhet

Kursen grundar sig på ISO-kravet om en omvärldsanalys, för att identifiera verksamhetens intressenter. Vi går igenom hur man kan komma fram till sina styrkor, svagheter, möjligheter och hot, dvs en form av SWOT-analys. Detta i sin tur kan användas för att utveckla bolagets/verksamhetens hållbarhetsarbete och hållbarhetsprofil.

<<Tillbaka

Kontaktpersoner

Thomas Brenander

Thomas Brenander

Section Manager
+46 10 505 34 77 thomas.brenander@afconsult.com