This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Supply Chain Management

Supply Chain Management

ÅF erbjuder kvalificerade konsulter inom logistik och upphandling med specialistkompetens inom processoptimering, lagerkontroll och strategi.

Vi optimerar din verksamhet oberoende i vilken bransch du befinner dig i. Tack vare vår storlek och expertis erbjuder vi kompletta lösningar för komplexa projekt och uppdrag med möjlighet till tvärfunktionella team som sträcker sig över olika tekniska områden och avdelningar inom ditt företag.  På så sätt minskar vi ledtiderna och kostnaden för projekt och uppdrag. Vi hjälper dig även med mindre projekt, tillfälliga lösningar och resurser.

Med specialistkompetens inom logistikprocesser, lean management och flödessimulering hjälper vi en mängd företag inom till exempel fordon, livsmedel och läkemedelsindustrin att förbättra sin logistik.

Logistik

  • Internationell distribution
  • Leverantörsflödessimulering
  • Lagerhantering
  • Transportplanering och -avtal
  • Miljöoptimerade leverantörskedjor

Verksamhet och strategi 

  • Tvärfunktionella arbetsgrupper
  • Investeringsprojekt
  • Lean Management
  • Workshoppar och utbildningar
  • Felsökning
  • Support

Processoptimering

  • Utformning av nya anläggningar
  • Optimering av tillverkningsprocesser
  • Flödessimulering

Processer

  • Kontinuerliga förbättringsprojekt
  • Nyckelindikatorer för prestanda
  • Processutveckling
  • Produkt- och tjänsteutveckling
  • Riskhantering

Inköp och upphandling

Med ÅF får du tillgång till kvalificerade inköpare med lång erfarenhet av såväl inköp som upphandling. Vi har hjälpt en mängd företag inom olika branscher att optimera sina inköps- och upphandlingsprocesser. Vi erbjuder specialistkompetens när det gäller att förutse risker, säkerställa kvalitet och lösa intressekonflikter mellan olika avdelningar. Med hjälp av smarta inköpsstrategier, kostnadseffektivitet och kvalitetsmedvetande sänker vi dina kostnader och optimerar dina intäkter.

Vi hjälper dig med:

  • Avtal och beställningar
  • Revisioner och bedömningar
  • Produkt- och kategoristyrning
  • Leverantörsstyrning och -utveckling
  • Lagen om offentlig upphandling
  • Kvalitetshantering

 

Kontaktpersoner

Lars Eijvergård

Lars Eijvergård

Supply Chain Management, Stockholm
Pär Ström

Pär Ström

Supply Chain Management, Gothenburg
Natalie Niloff

Natalie Niloff

Supply Chain Management, Malmö