This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

nationalmuseum_1280x456.jpg
Referens

Nationalmuseum med ljud i världsklass

Nationalmuseum i stockholm är en byggnad med nästan 150 år på nacken. Eftersom byggnaden aldrig har renove­ rats uppfyller den idag inte de krav som ställs på bland annat säkerhet, brandskydd, klimat och arbetsmiljö. En annan mycket viktig faktor under renoveringsarbetet är att säkerställa att inte utrustning i byggnaden syns eller låter. Tanken är nämligen att ljusgårdarna ska kunna användas för till exem­ pel föreläsningar.

För att lösa denna fråga har byggherren, statens fastighets­ verk, vänt sig till ÅF. Under den tid då Nationalmuseum håller stängt genomför ÅF ljudmätningar, rumsakustiska beräkningar samt auralisering, en metod som simulerar hur det kommer att låta när arbetet med renoveringen är klart. Nya National­ museum beräknas stå färdigt 2017, och då räknar ÅF med att kunna presentera en ljudmiljö i absolut världsklass.

Mer på samma ämne

Visa fler