This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu
worldclass_arena_1280x456.jpg
Referens

Unik arena i världsklass

ÅF har fått det spännande uppdraget att omvandla en historisk gasklocka i Norra Djurgårdsstaden till en modern, internationell scen.

Miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm sträcker sig från Hjorthagen i norr till Loudden i söder. Det är landets största utvecklingsområde: totalt planeras för 10 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser. Gasverksområdet utgör en del av Hjorthagen. På ett tidigt stadium väcktes idén om att omvandla den ena av de två gasklockorna till en arena i världsklass för nationella och internationella gästspel inom scenkonstens samtliga uttryck.

ÅFs projektledare har av Fastighetskontoret fått i uppdrag att ta ett helhetsgrepp i projektet med ombyggnationen av gasklocka 2. Uppdraget innefattar bland annat projektled­ning, projekteringsledning och byggledning. ÅF ansvarar också i samråd med Fastighetskontoret för kontakten med alla berörda myndigheter, intressenter, hyresgäster och övriga byggherrar i området. Målet är att sanera och förädla gasklockan från en sluten verksamhet till en plats som är öppen för alla.

Uppdraget påbörjades 2011 och kommer att avslutas när den nya scenen invigs 2018. Gasklocka 2 kommer när den står klar att rymma cirka 900 sittplatser. Med det unika, runda scenrummet ska den sätta Stockholm på kartan kulturellt, bli en magnet för hela staden, samt bidra till en internationalisering av det svenska kulturlivet.

Mer på samma ämne

Visa fler