This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu
hallandsas_1280x456.jpg
Referens

Förnyat förtroende i Hallandsås

ÅF har ända sedan 2005 spelat en stor och viktig roll i Projekt Hallandsås med uppdrag som projektering av BEsT (bana, el, signal och tele) samt kanalisation och leverans av komplett anläggningsmodell.

I uppdraget ingår att ta fram komplett förfrågningsunderlag och bygghandling. ÅF fick även förtroendet att genomföra ytterligare fyra deluppdrag inom projektet. De nya uppdragen omfattar projektering och leverans av förfrågningsunderlag och bygghandling för nya stationer, bygghandling för ny signalanläggning samt kom­ plett utredning och bygghandling för ett nytt radiosystem i järnvägstunnlarna genom Hallandsås. järnvägen genom Hallandsås öppnas för trafik i december 2015. Ett femtiotal konsulter från ÅF är delaktiga helt eller delvis i projektet.

Mer på samma ämne

Visa fler