This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu
karolinska_1280x456.jpg
Referens

Nya Karolinska Solna

ÅF huvudaktör i Nya Karolinska Solna-projektet

För att kunna möta framtidens krav på sjukvården byggs Nya Karolinska Solna, ett långsiktigt och hållbart universitetssjukhus. Med minsta möjliga miljöpåverkan ligger fokus på ökad säkerhet för patienten, bland annat med enkelrum för inneliggande patienter.

ÅF har haft huvudansvaret för teknikområdena el, energi och VVS. Vårt uppdrag har omfattat allmänt designarbete, framtagande av programhandlingar, bygghandlingar samt drift- och underhållsinstruktioner, kalkyler och medverkan under produktion.

ÅF har också ansvarat för all ljusdesign, både inom- och utomhus, utifrån insikten att ljus har en stor inverkan på hälsan och välmåendet för personal såväl som patienter.

Projekttiden sträcker sig från 2010 till 2017.

Mer på samma ämne

Visa fler