This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu
sustainableliving_sweden_1280x456.jpg
Referens

ÅF fixar framtidens boende i Malmö

Västra Hamnen är Malmös mest påtagliga symbol för arbetet med hållbar stadsutveckling. Det senaste projektet i stads­ delen är området Fullriggaren, där det bland annat byggs bostäder, kontor, förskola och parkeringshus. ÅF spelar en viktig roll som samordnare av hållbarhetsfrågor och har dessutom en rådgivande funktion för att nå de ställda håll­ barhetskraven.

När Fullriggaren är färdigbyggt kommer om­ rådet att inhysa sveriges största samling av passiv­ och lågenergihus. Alla hushåll ansluts till ett system med av­ fallskvarnar och blir automatiskt medlemmar i en bilpool. I området kommer det att finnas solfångare, solceller och små vindkraftverk, samt gröna väggar och gröna tak.

Mer på samma ämne

Visa fler