This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Normer för energieffektivitet

ÅF hjälpte ett företag hitta strategi för att klara olika energinormer i världen.

Från och med den 16 juni 2011 gäller nya obligatoriska krav på lägsta energieffektivitet för elmotorer inom EU (EG 640/2009). Utanför Europa har även många andra länder fastställt miniminormer för energiprestanda. Företag måste vara medvetna om dessa skillnader och de olika gränser som gäller.

Genom att planera i förväg går det dock att undvika oförutsedda begräsningar och onödiga kostnader.

I sitt uppdrag identifierade ÅF kraven på energieffektivitet för elmotorer i olika länder (EU, USA, Kanada, Australien, Kina, Brasilien med flera) för att hjälpa klienten hitta en gemensam nämnare och välja bästa möjliga strategi för att uppfylla de olika normerna runtom i världen.