This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Minskad arbetsmängd med datainsamling

Tack vare effektiv datainsamling med PRS kunde medicinteknikföretaget överblicka kraven för sina produkter.

Under 2010 samlade ÅF in data som rörde över 20 000 poster från närmare 1 000 leverantörer med hjälp av PRS The Compliance Portal.

Arbetet gjordes i samband med ett uppdrag där kraven i Reach skulle implementeras hos ett stort multinationellt företag i medicinteknikbranschen. Kravsvaren lagrades i en stor databas där företaget enkelt kan ta reda på om en komplex produkt uppfyller kraven enligt Reach eller inte.

Utöver att PRS rankas som en av de mest praktiska lösningarna inom organisationen har nu portalen implementerats i klientens linjeorganisation.