This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Mäta hållbarhetsprestanda

Sustainable Business Performance Indicators – SBPI

Kraven på ett mer hållbart företagande ökar ständigt vilket medför att det uppstår nya behov av att på ett systematiskt sätt mäta och följa upp hållbarhetsarbetet

Mätverktyget, Sustainable Business Performance Indicators, SPBI, är ett digitalt instrument som gör det möjligt att mäta hållbarhet på ett vetenskapligt sätt.

Applicerbart på olika branscher och verksamheter

SBPI gör det möjligt att följa upp hållbarhetsprestandan både på övergripande nivå och på detaljnivå. Modellen synliggör också sambandet mellan olika aktiviteter och hur de bidrar till hållbarhetsprestandan.

SBPI har tagits fram för att öka transparensen i ÅFs egen verksamhet och för att säkerställa hållbarhetsarbetet gentemot affärsstrategin, men modellen kan appliceras på olika branscher och användas för att följa upp såväl hela verksamheter som leverantörer och enskilda aktiviteter. 

 Är du redo?

Vi rekommenderar en GAP-analys som det första steget innan du mäter din hållbarhetsprestanda. Vår ”Mognadsmodell”, M3, är det perfekta GAP-analysverktyget. Mognadsmodellen är också en mycket effektiv fristående modell som används i flera sammanhang.

 

M3 log bl txt

Minimera affärsrisker och skapa hållbara organisationer med M3

Vad är din ”Compliance” kapacitet?

Under det senaste decenniet har antalet regler inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö ökat från några till tusen till nästan tjugo tusen. För varje företag innebär detta stora utmaningar inom alla delar av sin verksamhet och med ökad affärsrisk som följd. Samtidigt innebär det också ökade affärsmöjligheter för dem som väljer att se värdet i en hållbar lösning. - Vi erbjuder hållbara operativa lösningar för dig!

Analysera hela eller delar av din organisation.

Analysera mognadsgraden av din organisation och hur väl organisationen överensstämmer med; ISO-standarder, företags policys, uppförande kod etc.

M3-Paketet!

Mognadsmodellen är ett paket som kan skalas upp och ner för att passa ditt företag. Vi anpassar det till dina speciella behov och ger dig ett förslag med rekommenderade aktiviteter. Vi hjälper dig prioritera aktiviteterna för att uppnå en effektiv organisation som överensstämmer med gällande regler. Mognadsmodellen kan också ge en ekonomisk analys av affärsrisker, som kan användas som beslutsstöd för investeringar.