This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu

Transmission och distribution

Produktion och överföring av el

Ekonomiska och miljömässiga sätt att överföra el. ÅF stöder dig från idé till leverans.

Vi hjälper kunder inom elkraftssektorn att kostnadseffektivt utveckla, konstruera och driva system för elektrisk kraftöverföring och produktion utan att äventyra den personliga säkerheten. Och vi ägnar särskild uppmärksamhet åt hållbarhetsfrågor.

Baserat på lång erfarenhet från olika projekt över hela världen är vi redo att hantera alla utmaningar från förstudie och projektering till driftsättning och underhåll. Vår verksamhet omfattar hög- och lågspänningsställverk, kompletta transformatorstationer, distributionsnät, transformatorer, reläskydd och stationskontrollsystem.

Vi erbjuder experttjänster inom bland annat dynamisk simulering, nätberäkningar och analys av elektromagnetiska fält såväl som allmänna projektaktiviteter såsom studier, specifikationsframtagning, systemutvärdering, detaljkonstruktion samt provning och driftsättning.

Våra kraftledningsprojekt sträcker sig från distributionsledningar och distributionsnät till underjordiska kabelsystem och högspänningsledningar. Och vi har lång erfarenhet av transmissions- och distributionsprojekt både på landsbygder och i stadsmiljöer.

Exempel på ÅFs kompetensområden

 • Studier
 • Transformatorstationer (inom- och utomhus)
 • Transmissions- och distributionsledningar
 •  Kabelnät
 •  Rehabilitering av transformatorstationer och kraftledningar
 •  Utbildning
 •  Funktionsprovning och driftsättning

Exempel på ÅFs tjänster

 • Projektledning
 •  Simuleringar
 •  Beräkningar
 •  Selektivitetsplaner
 •  Energibesparingsstudier
 •  System- och detaljkonstruktion
 •  Optimering och rehabiliteringsåtgärder
 •  Anbudshandlingar, anbudsutvärdering och underlag för alla typer av kontrakt
 •  Övervakning under genomförandefasen, såsom kvalitetsledning, byggledning, leveransbevakning och driftpersonalutbildning
 •  Bistånd i att lösa tvister och tillsyn av garantiåtgärder

Det här gör vi inom transmission och distribution

Referenser

Visa fler

Kontaktpersoner

Christian Urabl

Christian Urabl

Head of Transmission & Distribution
+41 56 483 12 12 Christian.Urabl@afconsult.com