Uppgradering

Uppgradering

För att uppnå ett effektiv utnyttjande av befintliga kärnkraftverk, har anläggningsuppgraderingar bli en viktig aspekt. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster relaterade till anläggningsuppgraderingar, till exempel:

 • Utredningar, analyser och förstudier
 • Risk-, system- och säkerhetsanalyser
 • Säkerhetsredovisning, SAR
 • PSA-dokumentation och -datainsamling
 • Anläggningsdesign
 • Elkraft, automation och industriell IT
 • Moderninsering av I&C
 • Värme och ventilation
 • Tekniska beräkningar
 • Garantiinspektioner
 • Design och utvärdering av projektorganisationer
 • Projektledning och uppbyggnad av projektorganisation
 • Upphandlingsstöd
 • Miljötjänster
 
 
Lars Dahlström
Lars Dahlström
Ansvarig Kompetenscentra Kärnkraft 
+46 10 505 32 68 
NPP Leibstadt, Switzerland
Modification of the reactor re-circulation system for NPP Leibstadt
Fler referenser