Avfallshantering

Avfallshantering

En viktig aspekt av kärnkraften är avfallshantering. ÅFs expertis arbetar med drift- och rivningsavfall såväl som med använt kärnbränsle och våra tjänster omfattar exempelvis:

  • Avfallsklassificering
  • Volumberäkningar
  • Volumreducering och separationsförfarande
  • Logistik och avfallstransport
  • Slutförvar
 
 
Lars Dahlström
Lars Dahlström
Ansvarig Kompetenscentra Kärnkraft 
+46 10 505 32 68 
ZWILAG Würenlingen, Switzerland
Centralized interim storage facility (ZWILAG) for radioactive wastes from operation of nuclear power plants and reprocessing.
Fler referenser