Avfallshantering

Avfallshantering

En viktig aspekt av kärnkraften är avfallshantering. ÅFs expertis arbetar med drift- och rivningsavfall såväl som med använt kärnbränsle och våra tjänster omfattar exempelvis:

  • Avfallsklassificering
  • Volumberäkningar
  • Volumreducering och separationsförfarande
  • Logistik och avfallstransport
  • Slutförvar
 
 
Lars Dahlström
Lars Dahlström
Ansvarig Kompetenscentra Kärnkraft 
+46 10 505 32 68 
Morsleben Radioactive Waste Repository (ERAM), Germany
Development of a model for the closure concept based on extensive backfilling of the former salt mine
Fler referenser