Kapitalmarknadsdagen 2009

Kapitalmarknadsdagen 2009

2009 års kapitalmarknadsdag hölls den 15 september på Restaurang J, Nacka Strand.

Presentation från ÅFs kapitalmarknadsdag 2009 (pdf 1 Mb) 

På programmet stod:
VD presenterar nuläget och talar om framtiden för ÅF-koncernen.

Presentation av Eero Auranne, Chef för ÅFs division Energy med cirka 1000 medarbetare är ett av de största internationella konsultföretagen inom energiområdet, med en världsledande ställning inom kärnkraft. I slutet av föregående år förvärvades det ryska energikonsultföretaget Lonas med 275 medarbetare.

Årets gästtalare: Hans Blix, tema ”Kärnkraft, miljö och säkerhet”.
En av våra internationellt mest kända svenskar är Hans Blix. Han leder sedan årsskiftet 2004 den Internationella Kommissionen för Massförstörelsevapen. Dessförinnan var han av Kofi Annan utsedd som chef för FN:s vapeninspektioner i Irak och före det arbetade han som chef för IAEA och före det som svensk utrikesminister. 

För ytterligare information kontakta ÅFs Informationschef Viktor Svensson, telefon: 070-657 20 26.