Kapitalmarknadsdagen 2007

Kapitalmarknadsdagen 2007
2007 års kapitalmarknadsdag hölls den 20 september på Restaurang J, Nacka Strand.

På programmet stod:
"Vi kommer att presentera nuläget och tala om framtiden för ÅF-koncernen. Vi kommer även att ge en fördjupad presentation av ÅFs division Process, som har en världsledande ställning inom delar av massa- och pappersindustrin samt inom den mycket expansiva energi- och miljösektorn.
Årets gästtalare är Sveriges kanske främste friidrottstränare Agne Bergvall. Agne tränar bland andra Carolina Klüft och ÅFs Susanna Kallur."
 
För ytterligare information kontakta ÅFs Informationschef Viktor Svensson, telefon: 070-657 20 26.