Kapitalmarknadsdagen 2006

Kapitalmarknadsdagen 2006

 

Presentation från ÅFs kapitalmarknadsdag 20060921 (ppt 2Mb)

 

Årets kapitalmarknadsdag hölls den 21 september 2006 på Restaurang J i Nacka Strand.
 
På programmet stod:
"Vi kommer att presentera nuläget och tala om framtiden. Vi kommer också att ge en fördjupad bild av genomförda förvärv som tillfört ÅF cirka 1 000 kvalificerade medarbetare i år. En särskild presentation kommer att ges
av den nybildade divisionen ÅF-Benima, Nordens ledande konsultverksamhet inom automation och industriell IT. 
 
Gästtalare vid årets kapitalmarknadsdag är Sten Jakobsson, ABBs Sverigechef. ABB är en av ÅFs och division ÅF-Benimas viktigaste kunder och samarbetspartners."