This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Systematisk ferdigstillelse

Planlegging av sluttfasen sikrer god prosjektavslutning

Erfaringsmessig så tas nye bygg i bruk med mange feil og mangler ved avtalt overtakelse, og det oppleves treghet i å få fullført 100% innen «rimelig» tid. Ved å benytte tilgjengelig teknologi og prinsippene bak systematisk ferdigstillelse kan produktiviteten økes og feil i sluttfasen reduseres.

Nøkkelen til å sikre vellykkede prosjekter er å ha fokus på å planlegge sluttfasen av bygge- og anleggsprosjekt helt fra oppstarten av prosjektet. En god prosjektavslutning innebærer at arealer og bygg kan tas i bruk i henhold til plan med full virksomhet fra dag én – uten mangler.

ÅF Advansia har praktisk erfaring i å benytte tilgjengelige verktøy og tilpasse prinsippene for systematisk ferdigstillelse til alle entrepriseformer. Vi har vært og er involvert i mange av de største utbyggingene i Norge. Gjennom å dele kompetanse og erfaring på tvers av prosjektene forbedrer vi kontinuerlig leveransene på prosjektene vi er involvert i.

Vi har vært sentrale i å utvikle Systematisk ferdigstillelse - Veileder (BA2015) og NS6450 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske byggningsinstallasjoner.

Med et av Norges bredeste og beste miljøer for systematisk ferdigstillelse kan ÅF Advansia bistå alle byggherrer med denne kompetansen i alle typer prosjekt og sikre en god prosjektavslutning.