This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Mat, drikke og ingredienser

Vi gjennomføre nøkkelferdige prosjekter og levere tjenester som øker produktiviteten.

ÅF er ledende innen foredlings- og produksjonsanlegg for næringsmiddel-, drikkevare- og ingrediensindustrien, både innen håndtering av råvarer og forbrukerprodukter. Vi gjennomfører prosjekter og leverer tjenester som bidrar til å øke produktiviteten, produktkvaliteten og redusere produksjonskostnadene.

ÅF bistår med oppstart, produktstrategier, risikominimering og utvikling av volumproduksjon. Våre ingeniører kan bistå med profesjonell service innen alle aspekter av mat og drikkevareutvikling.

Vår kunnskap innen prosessforbedringer gjør at vi kan bistå med endringer i eksisterende utstyr, samt innføring av IT-støtte innen, for eksempel innen produksjonsplanlegging, oppfølging av OEE-analyse og sporbarhet. Våre referanseprosjekter inkluderer bryggerier, destillasjonsanlegg, tobakksproduksjon og produksjon av matfett, iskrem, dressings, sirup, syltetøy mm.

Vi leverer nøkkelferdige prosjekter

ÅF tilbyr nøkkelferdige prosjekter, inkludert prosjektledelse, prosessdesign, maskinvare, installasjon, automatisering, igangkjøring og prosessoptimalisering. Vi tilbyr komplette funksjonelle leveranser og IT-støtte. Som global partner kan vi utføre alle faser av prosjektene gjennom følgende tjenester:

 • Site masterplan
 • Forprosjekt
 • Planlegging
 • Detaljert design og spesifikasjon
 • Innkjøp
 • Installasjon og applikasjonsutvikling
 • Test og verifikasjon
 • Produksjon og vedlikehold
 • Prosessforbedringer

Vi kan også bistå med strategisk rådgivning, støtte gjennom hele utviklingsprosessen og utvikling av sertifiserte kvalitetsstyringssystemer.

Vår kjernekompetanse omfatter:

 • Prosessdesign
 • Hygienisk design
 • CIP-anlegg og systemer
 • Råvarehåndtering
 • Doseringssystemer
 • Produkt forberedelse
 • Fylling linjer
 • Automatiserte løsninger
 • MES-systemer
 • OEE-systemer