This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Storbylegevakten1280x456.jpg
Referanse

Ny Storbylegevakt i Oslo

På gamle Aker Sykehus sin tomt, utvikler og planlegger Oslo Kommune ved Omsorgsbygg Oslo KF og ÅF Advansia, kommunens nye Storbylegevakt.

Dagens hovedlegevakt i Oslo har for liten kapasitet til å dekke nåværende og fremtidig forventet aktivitet, samt at deler av bygningsmassen er i svært dårlig forfatning.

Ny storbylegevakt skal være et akutt døgnåpent helse- og sosialtilbud for alle som oppholder seg i Oslo. Dette innebærer akutte legetjenester innen somatikk, psykiatri, rus, sosiale kriser og skader, samt ambulante legevakttjenester. I tillegg kommer utvalgte spesialisthelsetjenester.

Som prosjektleder er ÅF ansvarlige for at det bygges en ny Storbylegevakt i Oslo kommune som skal tilby tjenester med høy medisinsk kvalitet, gi rask og effektiv ivaretakelse av pasientenes behov, sikre tilstrekkelig kapasitet for legevakttjenestene og være lett tilgjengelig for brukerne

Befolkningsvekst, pasientgrunnlag og nøkkeltall

Befolkningsveksten i Oslo er beregnet til ca 25% i 2035. Ny storbylegevakt må dermed kunne ivareta snaut 330 000 pasienter i 2035. Dette er delt på ca. 240 000 akutte pasienter pr. år og ca. 90 000 elektive pasienter pr. år, som er en stor legevakt også i europeisk sammenheng. Det store antallet pasienter krever effektive offentlig kommunikasjon og veiløsninger til/fra legevakten, effektiv intern logistikk og effektive behandlingsfunksjoner.

Storbylegevakten planlegges med 24 senger på observasjonspost og 15 senger på 5-døgnpost, i tillegg til 7 operasjonsstuer og 14 oppvåkingsplasser, 9 triagerom, 10 samtalerom og ca. 100 undersøkelse/behandlingsplasser samt 8 radiologiske diagnostikkrom.

En andel av akutt syke ankommende pasienter kommer med ambulanse, og det planlegges med en kapasitet på minimum 6 ambulanser samtidig.

Storbylegevakten skal også kunne ivareta masseskadesituasjoner og planlegges for evakuering om legevakten må etableres midlertidig annet sted.

Fremdrift

Forprosjektet skal være ferdig 1. september 2018. Grunn- og betongarbeidene starter i januar 2020, og storbylegevakten skal idriftsettes i Q1 i 2023.

Mer av samme emne

Vis mer