This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

mainimage_NTNUcampus_1280x456px.jpg
Referanse

NTNU campusutvikling - fremtidens campus

NTNU skal i tidsrommet 2016-2025 samle campus i Trondheim rundt Gløshaugen. De skal utvikle de fysiske rammene for internasjonalt fremragende undervisning, forskning, innovasjon og formidling ved å skape gode møteplasser, fremtidsrettede rom for arbeid og læring og realisere campus NTNU som en utviklingsarena og et laboratorium.

ÅF og arkitektkontoret vårt tegn_3 er tett på og har i nært og godt samarbeid med NTNU utviklet visjon, lagt rammene for brukerinvolvering og deltatt i utforming av lokaliseringsstrategi. ÅF har i tillegg prosjektledelse for fysisk plan sammen med WSP. Dette går parallelt med prosjektet Kartlegging og konseptutvikling for rom- og funksjonsprogram som ÅF vant i 2016.

Kartlegging og konseptutvikling

ÅF skal samle kunnskap om organisasjonen som den er i dag, om hvordan ansatte, studenter og andre bruker rommene og områdene samt hvilke behov og ønsker gruppene har. Dette prosjektet pågår ut 2017 og skal brukes til å planlegge hva en fremtidig campus skal inneholde.

Resultatet fra delprosjektet Kartlegging og konseptutvikling inngår sammen med delprosjektene for Fysisk plan og faglig lokalisering i masterplan for samlet campus for NTNU i Trondheim.