This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

mainimage_norcem_1280x456px.jpg
Referanse

Karbonfangst hos Norcem

På vegne av Norcem Heidelberg leder ÅF konseptstudie og forprosjekt for et demonstrasjonsanlegg for karbonfangst ved Norcems sementfabrikk i Brevik.

Et karbonfangstanlegg i Brevik er et bidrag i Norcems visjon om nullutslipp av karbon fra betongprodukter sett over et livsløpsperspektiv i 2030. Dette igjen er et mulig, stort bidrag til at Norge skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til Parisavtalen.

Tilrettelegging for karbonfangst i Brevik

Hovedleveransen fra konseptstudiet skal vise hva et fullskala anlegg for karbonfangst vil koste. Forprosjektet kan føre frem til realisering av et fullskala anlegg for karbonfangst hos Norcem.

ÅF bidrar med kompetanse på prosjektledelse, risikostyring, grensesnittkoordinering, HMS/KS, kostnadsestimering, fremdriftsplanlegging og dokumentkontroll. ÅF har ansvaret for å følge opp arbeidene på civil, karbonfangstanlegget og integreringen fabrikk og fangstanlegg. 

Tre mulige, nye karbonfangstanlegg i Norge

Norcems sementfabrikk i Brevik er sammen med Yaras ammoniakkfabrikk på Herøya i Porsgrunn og energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo valgt ut som mulige anlegg for fullskala fangst av karbon. Planen er at karbon fra ett eller flere av disse anleggene skal fraktes med skip til et mellomlager. Deretter skal karbon føres i rørledning ut til et lager under havbunnen i Nordsjøen. Statoil har søkt om å få transportere og lagre karbon fra anleggene. 

Norske myndigheter satt av 360 millioner til dette arbeidet i 2017. Arbeidet ledes av statsforetaket Gassnova. Målet er å få realisert minst ett demonstrasjonsprosjekt i full skala innen 2020. Etter planen vil ett, to eller tre fullskala anlegg for karbonhåndtering kunne stå ferdig i 2022. Alt er imidlertid avhengig av finansiering over statsbudsjettet.