This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

mainimage_oslolufthavnIKT1_1280x456px.jpg
Referanse

IKT-systemer Oslo lufthavn

Avanserte IKT-systemer er avgjørende for at Oslo lufthavn er en av Europas mest moderne flyplasser.

Høy kompleksitet

Utbyggingen av Oslo lufthavn foregikk over en periode på 6,5 år, og hele tiden mens flyplassen var i full drift. Oslo lufthavn ble tre ganger i løpet av byggeperioden kåret til Europas mest punktlige lufthavn.

I den store og komplekse utbyggingsoppgave med utvidelse av Oslo lufthavn, var ÅF også ansvarlige for å sikre at all IKT på flyplassen fungerte. Nye og gamle systemer ble koblet sammen, men først og fremst ble helt nye og moderne IKT-løsninger tatt i bruk.

En viktig del av en moderne flyplass

Prosjektet har hatt ansvar for å etablere all infrastruktur for IKT på Norges hovedflyplass, og sikre at denne fungerer. Prosjektet har inkludert utarbeidelse av IKT-strategi, IKT-plan, kravutarbeidelse, offentlig anskaffelse, leverandøroppfølging, testing og idriftsettelse.

IKT-prosjektet har inkludert utvidelser av en rekke lufthavnoperative systemer som er i drift på lufthavnen i dag, som adgangskontroll, TV-overvåking, trafikkinformasjon og sikkerhetskontroll. Dessuten integrasjoner mellom nytt og eksisterende bagasjesystem, ny konsolidert nettverks-kjerneløsning og WAN-aksess, IKT-infrastruktur mot nye Flexigates og integrering av nytt bagasjesystem. ÅF har også vært sentral i etablering av IKT løsning for Connecting Norway.

Ny infrastruktur

Kabling, nettverk, switcher, trådløst nettverk, sikkerhet og kommunikasjonsrom gikk også under IKT-delprosjektet. Utbyggingen av Oslo lufthavn ble levert innenfor tids- og kostnadsrammer, og med bestilt kvalitet.

ÅF har bistått med følgende roller; prosjektledere, tekniske prosjektledere, løsningsarkitekter, testledelse og IKT byggeledelse.