This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Referanse

Dobbeltspor Vestfoldbanen-Farriseidet-Porsgrunn

Det er et gigantprosjekt som er under bygging i Vestfold og Telemark. Vestfoldbanen gjennomgår omfattende forbedringer med etablering av nytt dobbeltspor på strekningen Farriseidet-Porsgrunn.

Resultatet av InterCity-satsingen blir en moderne Vestfoldbane som kan redusere reisetiden med hele 20 minutter, sikre miljøvennlig transport og gi et mer pålitelig togtilbud til Vestfold og Oslo når den er klar til bruk fra høsten 2018.

Gigantprosjekt i Vestfold og Telemark

Utbyggingen av dobbeltspor mellom Larvik og Porsgrunn er et av de største pågående jernbaneprosjektene i Norge. Den nye banen mellom Farriseidet og Porsgrunn blir 22,5 km lang og går på tvers av dalstrøk, den krysser over dype daler og går igjennom høye fjell. Det meste av banen, ca. 15 km blir lagt i syv tunneler som inngår i prosjektet.

Nytt dobbeltspor er dimensjonert for hastigheter opp mot 250 km/t på strekningen mellom Farriseidet og Telemark og kan redusere reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn med ca. tyve minutter fra 34 til 12 minutter.

Nord-Europas lengste fritt frambygg jernbanebru

ÅF har laget regulerings-, detalj- og byggeplan og har oppfølging i byggetid på 8,8 km av ny Vestfoldbane. Dette inkluderer bl.a. syv jernbanebruer, ni jernbaneportaler og rømningsportaler samt viltkrysninger.

ÅF har bl.a. prosjektert Hallevannet og Paulertjønnbrua. Sistnevnte er på 343 meter og Hallevannet bru er Norges lengste fritt frambygg bru for jernbane på ca 430m og hovedspenn på 180m. Den er også Nord-Europas lengste fritt frambygg jernbanebru. Det betyr at man bygger ut i luften fra begge sider og så sammenføyes brua på midten. Begge bruene kan gå rett inn på en topp-ti liste for de største bruene som bygges i Norge.