This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

mainimage_BigData_1280x456px.jpg
Referanse

Big Data - Statkraft

Når vi sier Big Data tenker vi store mengder kvantitativ data som er i stadig endring og som er vanskelig å håndtere med standard verktøy. ÅF hjelper Statkraft med å optimalisere deres data.

Uansett omfang og type, Big Data handler om å fange, behandle, lagre, søke, dele, overføre, analysere og presentere informasjon. I utgangspunktet er data et viktig styrings- og beslutningsverktøy og derfor av høy verdi for ethvert selskap.

Statkraft drifter 145 vannkraftverk i Norge, Sverige, Tyskland og Storbritannia. De ønsker å bruke informasjonen fra driftssignalene som kommer inn fra anleggene på en aktiv måte og utfører et pilotprosjekt innen Big Data – tilstandsovervåking.

ÅF som har den viktigste rollen i dette prosjektet, benytter sin tverrfaglige vannkraftkompetanse, samt ressurser innen industriell IT for å bistå Statkraft. Norges nest største kraftverk Kvilldal har blitt valgt som pilotkraftverk og i første fase implementeres Data Historian programmet fra Osisoft med ekstra sensorer.

Målet er å rulle ut tilsvarende programvare i alle 145 vannkraftverk som driftes av Statkraft. Dette er et pågående prosjekt der ÅF får utnytte sin styrke i den tverrfaglige kompetansen som selskapet totalt innehar.