This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Nyheter

Spennende planer for ÅF i Norge

Rune Hardersen er leder for ÅF i Norge og ambisjonene er store. ÅF ønsker å bli en av Norges mest populære arbeidsgivere for ingeniører.

Norge er ÅFs største marked utenfor Sverige og har i dag ca 800 ansatte. De største prosjektene for tiden omfatter bygging av ny jagerflybase på Ørlandet, nytt Munch-museum og Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika. De to siste er midt i byggefasen.

Rune Hardersen har vært leder i Norge siden begynnelsen av 2017.

Hva er din visjon for ÅF i Norge?
Å etablere ÅF som en konkurransedyktig og kjent aktør i Norge, og en attraktiv arbeidsgiver for de beste medarbeiderne. Vi ønsker å differensiere oss gjennom å levere og tenke helhetlig, og alltid ha full fokus på verdiskaping for kunder og samfunn. Vi skal levere de beste løsningene innen prosjektledelse, teknologi, prosjektplanlegging og arkitektur, i tillegg til å utfordrende etablerte forretningsmodeller og arbeidsmetoder.

Hva er din ledelsesfilosofi?
Jeg er opptatt av å bygge sterke lag som kjennetegnes av driv og engasjement, skape klarhet i retning og forventninger, la medarbeiderne ta ansvar men alltid være tilgjengelig og støttende. Mitt hovedfokus ligger på strategiske mål og utvikling i forhold til disse, men jeg bretter opp ermene når jeg føler at det er nødvendig.

Hva motiverer deg i jobben din?
Handlingsfrihet og å lykkes sammen med et engasjert og kompetent team.

Hvordan ser ÅFs marked ut?
Markedet i Norge er generelt sterkt, veksten i BNP tiltar, arbeidsledigheten er fallende og den generelle optimismen for utviklingen i norsk økonomi øker. Investeringsfrekvensen er høy innenfor bransjene hvor ÅF fokuserer - det vil si bygg, anlegg, industri, energi og teknologi. Den eneste markedsmessige usikkerheten vi ser er relatert til effekten priskorreksjonen i boligmarkedet vil ha på investeringer i nybygg de neste årene – kanskje spesielt i Oslo.

Olje- og gassektoren har vært preget av lave investeringer de siste årene, men også her er det tiltagende optimisme og signaler om at bunnen er passert og at aktivitetsnivået vil øke framover – dog ikke med samme styrke som vi så før kollapsen i oljeprisen.

ÅFs mål er å bli en av Norges mest populære arbeidsgivere for ingeniører. Hvordan skal du lykkes?
Vi skal vinne spennende og viktige prosjekter i et samfunnsmessig perspektiv og arbeide for å utvikle god ledelse og en kultur som er preget av modige, dedikerte lagspillere med driv! Vi skal jobbe hardt og målrettet for å bygge merkevaren og omdømmet til ÅF i Norge.