Owners Engineer-tjenester

Owners Engineer-tjenester

Formålet med Owners Engineer, er å sammen med kundens prosjektgruppe pakketere og spesifisere konseptet, rådgi kunden, assistere i planlegging og lisensiering, overvåke konstruksjonen, igangkjøring og testing, samt å bistå kunden i garantiperioden.

Profesjonelt teknisk arbeid og prosjektledelse er en moderat sikkerhet mot store kostnadsoverskridelser, forsinkelser og tap både i utvikling, konstruksjon, testing og igangsetting av prosjektet. 

 
 
Bjørn Sund
Bjørn Sund
CEO, ÅF Norge AS 
+47 952 73 260 
Combined Cycle Power Plant Unit 1 and 2, Riga, Latvia
Comprehensive consulting services in construction of a combined-cycle power plant
Flere referanser