Hjelp til innkjøp, byggeledelse og prosjektstyring

Hjelp til innkjøp, byggeledelse og prosjektstyring

Under implementeringsfasen av et kraftanleggsprosjekt tilbyr vi fullt utvalg av tjenester for ingeniørteknikk, innkjøp, anskaffelse og byggeledelse.

En effektiv oppstartsfase er et av våre viktigste fokusområder i våre prosjektledelsestjenester. ÅF setter opp administrativ prosjektdokumentasjon, inkludert prosjektmanual bestående av prosjektplan, områdeplan og ferdigstillingsplan i henhold til relevante kvalitetssystemer. Vi utarbeider konsept og ferdigstiller designet selv eller sammen med underleverandører.

Anbud, innkjøp og prosjektstyring

I samarbeid med kunden forbereder vi innkjøpsstrategier for prosjektet, anbudsdokumentasjon for innkjøpspakker og utarbeider anbudskonkurranse for valg av utstyrs- og underleverandører. Så snart kontrakten tildeles, overvåker vi produksjonen og tar oss av prosjektledelsen. Vi har oppsyn med konstruksjons- og byggeprossen, oppføringen og installasjonen, og tar kvalitetsmessige hensyn i forhold til HMS og miljøpåvirkning. ÅF styrer prosjektet slik at anlegget oppnår de forventninger og mål som er satt, både i forhold til investeringsbeslutning, kommersiell drift, budsjett og ytelse.  

 
 
Bjørn Sund
Bjørn Sund
CEO, ÅF Norge AS 
+47 952 73 260 
Kotkan Energia, Finland
EPCM Services for a new Waste-to-Energy Plant
Flere referanser