This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu

Available job

SHA-rådgiver/KU til bygge- og anleggsprosjekter

Om jobben

ÅF Advansia er ledende i Norge innen prosjekt- og byggeledelse av store, komplekse landbaserte bygg- og anleggsprosjekter. Vi er i dag 300 ansatte, de fleste med mastergrad innen bygg/tekniske fag. De aller fleste av våre medarbeidere jobber i team som representant for offentlige byggherrer i roller som prosjektledere og byggeledere. Vi har gjennom mange år videreutviklet vårt kvalitetssystem med utgangspunkt i praktisk erfaring fra prosjektene, og er sertifisert iht. ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. Bærekraft, miljø og sikkerhet blir høyt prioritert. En fersk medarbeiderundersøkelse bekrefter at du vil få høyt motiverte kolleger som opplever at de får brukt sin kompetanse og som ser at de får gode muligheter for videreutvikling i et positivt og faglig sterkt arbeidsmiljø.

For tiden bidrar vi i prosjekter som Kampflybasen Ørlandet, Campus Ås, nytt Munch-museum, Nye Deichmanske hovedbibliotek,  Prosjekt Nytt Nasjonalmusem, LHL (Campus Gardermoen) samt flere utdannings- og idrettsbygg, skoler og barnehager.

Vi søker nå en SHA-rådgiver som også kan ta rollen som KU i bygge- og anleggsprosjekter. Du vil få ansvar for å:

 • Føre tilsyn og kontroll med entreprenørenes SHA-aktiviteter og samordningen av disse gjennom deltagelse i samordingsmøter, befaringer og vernerunder
 • Bidra til at hendelser og avvik blir avdekket og rapportert
 • Bidra til at rapporteringssystemet fungerer
 • Gi SHA-og miljøfaglig bistand, samt være rådgiver til andre prosjektmedarbeidere
 • Som KU følge opp Byggherreforskriften og den til enhver tid gjeldende avtale med byggherre

Hvem er du?

Du er en faglig sterk og engasjert SHA-rådgiver som ønsker å bidra til videre utvikling av ÅF Advansia, slik at vi kan løse våre kunders behov stadig bedre. Du er en utpreget lagspiller, samarbeider godt og spiller andre (leverandører/utførende) gode. Du er tillitsvekkende og trygg i møte med mennsker og har høy grad av personlig integritet og mot.

Kompetansekrav

 • Bachelor/Master i bygg/tekniske fag
 • Erfaring med
  - Operativt sikkerhetsarbeid i bygg- og anleggsvirksomhet
  - Risikobasert sikkerhetsarbeid og SHA-analyser
  - Byggherreforskriften, Arbeidsmiljøloven og Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter
  - Arbeid som KU fra bygg- og anleggsprosjekter
 • Gjennomført koordinatorskole eller tilsvarende
 • Flytende norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig, samt gode kommunikasjonsegenskaper
 • Erfaring med bruk av digitale verktøy for å øke kvalitet og/eller effektivitet innen prosjekt- og byggeledelse og i det daglige arbeidet 

Vi tilbyr

Vi tilbyr deg muligheten til å spille en viktig rolle i store, prestisjefylte prosjekter, få utfordrende arbeidsoppgaver og få gode utviklingsmuligheter på en arbeidsplass med et hyggelig arbeidsmiljø og høyt motiverte og dyktige kolleger.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, gode forsikrings- og pensjonsordninger, høy grad av fleksibilitet, rom for kompetanseutvikling og fri i romjul og påske

Om selskapet

ÅF er et ingeniør- og konsulentselskap med oppdrag innen energi, industri og infrastruktur. Vi har siden 1895 bidratt til våre kunders utvikling og fremgang. Gjennom å kombinere ulike teknologiområder og kompetanser skaper vi lønnsomme, innovative og bærekraftige løsninger for en bedre fremtid. Vår base er i Europa men vår virksomhet og våre kunder finnes i hele verden.
ÅF - Innovation by experience.

Kontaktinformasjon

Hilde Bohinen
Hilde.Bohinen@afconsult.com

Apply here