This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu

Available job

Erfaren projektör för Järnväg

Om jobbet

Är minst en av följande punkter din hemmaplan som projektör ?

 • Bana: Mängdförteckning med beskrivande text, dokument- och ritningsförteckning, spårplaner, spårprofiler, typ- och detaljritningar, rivningsplaner/demonteringsritningar, linje- och profilberäkningar, längdmätning med konnektioner, tavlor och skyltar, koordinatförteckning, hastighetstabell, Rh-tabell, bax- och lyftlista, förslag till kontrollplan, Risklista (arbetsmiljörisker).
 • El/kontaktledning: Mängdförteckning med beskrivande text, dokument- och ritningsförteckning, elplaner, kopplingsscheman, bryggritningar, typ- och detaljritningar, rivningsplaner och demonteringsritningar, kabelplaner, stolplista, montagelista, bärtrådsberäkningar, jordningslista, skyltlista, kabellista, förslag till kontrollplan, risklista (arbetsmiljörisker).
 • Signal: Mängdförteckning med beskrivande text, Dokument och ritningsförteckning, Instruktionsritningar, Signalplanritningar, Spår och kabelplaner, Linjeblockering, Översiktsplaner, Linjeplaner, Isolerplaner, Konfigurationsritning Microlock, Rivningsplaner och demonteringsritningar, Typ- och detaljritningar, Kabellistor, Ändringslista, Skylt- och tavellista, Objektslista, Spårledningar, Linjekabel, Förreglingstabell, Signaleringstabell, FTM (förteckning över tillhandahållet material-hårdvara), Gränsdragningslista, Risklista (arbetsmiljörisker).
 • Kanalisation: Mängdförteckning med beskrivande text, dokument- och ritningsförteckning, kanalisationsplaner, typ- och detaljritningar, rivningsplaner och demonteringsritningar, fundament- och objektslista, kabelbrunnslista, förslag till kontrollplan, Risklista (arbetsmiljörisker).

Då har du god chans att få ett intressant erbjudande!

Vem är du?

Du uppfyller följande förväntningar:

 • Minst 6-10 års erfarenhet som projektör inom Bana, El/kontaktledning, Signal och/eller Kanalisation.
 • Utmärkta CAD-kunskaper vilket ska kunna styrkas med minst två referensuppdrag.
 • Deltagit i framtagande av förfrågningsunderlag/bygghandlingar för anläggning, ska kunna styrkas.
 • Kunskaper avseende BEST-produktion, byggledning och entreprenadjuridik.
 • Utfört projekteringsuppdrag åt Trafikförvaltningen/SL, Trafikverket eller motsvarande.
 • Utbildad BAS-P enligt Arbetsmiljöverkets krav.

Du uppfyller självklart det här också:

 • Noggrann, lösningsorienterad, engagerad, nyfiken och lyhörd.
 • Talar och skriver svenska flytande och obehindrat.
 • Har projekterfarenhet och gillar att samarbeta.
 • Referenser ska kunna lämnas på begäran.

Vi erbjuder

En karriär som blir vad du gör den till med justa villkor i en trivsam organisation tillsammans med många kunniga kolleger. Förväntningarna på dig är minst lika stora som de du troligen har på oss. Tillsamman skapar vi framtid.

Om företaget

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.
ÅF – Innovation by experience.

Kontaktuppgifter för frågor

Per Lindström
+46 (0) 70 396 90 98
per.lindstrom@afconsult.com

 

Apply here