This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Stability of Pressure Relief Valves (CFD)

Stability of Pressure Relief Valves (CFD)

Om uppdraget

Säkerhetsventiler spelar en nyckelroll i energi- och processindustrins säkerhetssystem världen över.  Säkerhetsventilen fungerar genom att automatiskt svara på stora tryckökningar som annars skulle kunna få katastrofala följder. Användandet av säkerhetsventiler inom kärnkraftsbranschen är mycket utbrett och ventiler återfinns inom praktiskt taget alla vitala system och garanterar säker anläggningsdrift. 

Säkerhetsventilens prestanda och funktion är mycket känslig för utformning och design. Förståelse för dessa designparametrar är av stor vikt. En till sin uppgift illa vald säkerhetsventil riskerar inte bara att leda till övertryck i ett system, utan också till transienta fenomen såsom ”klappring”, där ventilen under hög frekvens börjar oscillera. Oscillationerna kan förutom att skada ventilsätet också generera tryckpulser som i värsta fall kan skada rörsystemet. Traditionellt har säkerhetsventiler utvecklats genom experimentell design och valts genom grova handberäkningar och normer.

I och med det här examensarbetet vill vi öka förståelsen för hur säkerhetsventiler fungerar och hur designparametrar, såsom utformning av interndelar som ventilkägla och fjäder, styr deras stabilitet och funktion. Genom att tillämpa CFD är det möjligt att dynamiskt fånga den transienta interaktion mellan tryck och massflöde som sker på millisekundskala då säkerhetsventiler öppnar.

Syftet är således att:

  • Genom statiska CFD-beräkningar få förståelse för hur utformning av säkerhetsventiler påverkar deras karakteristik.
  • Simulera det transienta öppningsförloppet för olika ventildesigner valda utifrån statiska beräkningar och på det sättet bekräfta vad som är centralt för en stabil och säker ventil kontra exempelvis en klapprande ventil.
  • Eventuellt jämföra CFD-simulering mot experimentell data (redan framtagen), för att på så vis bana väg för införandet av transienta CFD simuleringar av säkerhetsventiler inom industrin.

Vi erbjuder

Arbetet kommer att bedrivas i ÅF:s regi med handledare från både ÅF och Ringhals specialiserade på strömningsberäkningar. Den programvara som främst kommer att användas är ANSYS Fluent. Arbetet kommer att bedrivas på plats på Ringhals (vi ordnar med transporter) och på ÅF:s nya kontor i Göteborg.

Genom det här examensarbetet hoppas vi att du kommer att få en djupare förståelse för strömningsmekaniska fenomen och användandet av CFD-metoder som ligger i framkanten inom industrin idag. Vidare kommer du att bekanta dig med konsultbolaget ÅF och kärnkraftsbranschen och få mycket relevanta erfarenheter för fortsatt arbete med strömningsmekanik/CFD och kärnkraft.

Vem är du?

Som person är du frågvis och nyfiken. Du har ett intresse för teknik och tycker om att samarbeta för att lösa problem. Samtidigt är du självständig och handlingskraftig och bra på att ta egna initiativ. Vi ser helst att du har grundläggande kunskaper inom strömningsmekanik/CFD och har kanske en bakgrund från exempelvis kemiteknik, maskin eller teknisk fysik. Vi ser gärna två sökande.

 

Kontaktuppgifter för frågor och ansökan:

Oscar Granberg
oscar.granberg@afconsult.com
 
 

 

Rekrytering till examensarbetet sker löpande så skicka din ansökan med CV och personligt brev samt betyg snarast till: oscar.granberg@afconsult.com

Related content