This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Lågfrekvent ljud inomhus från vindkraft

Framtagande av schablonvärden på fasadisolering samt metod för beräkning av lågfrekvent ljud inomhus från vindkraft

Bakgrund

Naturvårdsverket rekommenderar att Socialstyrelsens riktvärden för lågfrekvent vindkraftljud 31,5 – 200 Hz inomhus ska uppfyllas. Naturvårdsverket anger dock inte hur beräkning vid planering av vindkraftparker eller kontroll vid förstagångsbesiktning ska ske för lågfrekvent ljud. Det är angeläget att ta fram underlag för en sådan anvisning för att minska osäkerheten för projektutvecklare och verksamhetsutövare. Det är också viktigt för närboende att veta vad som ska gälla. 2010 genomförde Per Lindkvist ett examensarbete om lågfrekvent ljud från vindkraft i samarbete mellan KTH MWL och ÅF Ljud & vibrationer. Mer kunskap behövs om mätmetoder och fasaddämpning vid låga frekvenser. I Danmark finns en metod anvisad av Miljøstyrelsen baserad på mätningar i danska hus, men den har kritiserats av danska forskare (Møller et al, 2011).

Syfte

*Mätning och framtagande av schablonvärden på fasadisolering för typiska bostäder och fritidshus kring vindkraftparker.

*Mätning vid en vindkraftpark där rapporterade störningar inomhus förekommit.

*Validering av beräkningsmetoden Nord2000 för lågfrekvent ljud från vindkraft - Mätning vid vindkraftparken nämnd i ovan används för verifiering av beräkningsresultat med Nord2000.

*Förslag på metod för beräkning och mätning av lågfrekvent ljud inomhus vilken lämnas som förslag till Naturvårdsverket.

Genomförande

Exjobbet utförs på ÅF och du får sitta på vårt kontor i Solna. Det utförs i samarbete med en kund samt eventuellt Naturvårdsverket.

Vem är du

Vi söker dig som studerat byggnadsakustik, modeller för ljudutbredning utomhus och/eller ljudmätning.

Kontaktperson och handledare ÅF

Mats Söderlind mats.soderlind@afconsult.com +46 10 505 87 33

Related content