This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu

Available job

Examensarbete: Lagstiftning för drönare

Om jobbet

Drönare eller obemannade flygande farkoster kan användas för en mängd olika ändamål och finns i en mängd olika utföranden, från helikoptrar, quadrokoptrar till flygplan. ÅF har en stor erfarenhet på området som vi önskar vidareutveckla. ÅF har även ett forskningsprojekt rörande drönare i arktiska miljöer och hur dessa kan stötta forskningsstationer där. Examensarbetet kommer ge värdefulla bidrag i detta forskningsprojekt.

Den allt mer vanliga användningen av drönare ställer krav på lagstiftningen för att hänga med och utvecklas. Detta har gjort att lagstiftningen i många länder ser olika ut. Detta examensarbete går ut på att undersöka lagstiftningen i ett 30 tal länder såsom Sverige, övriga Europa, Ryssland, Japan, Usa, Kanada m.fl. gällande drönare.Det finns ett flertal intressanta forskningsinriktningar i anslutning till det, bl.a. gällande lagstiftningens historik och förmodade framtida utveckling, säkerhetsaspekter, eventuella kulturella skillnader i hantering av lagstiftning m.m.Exakt inriktning av examensarbetet görs gärna i samarbete med sökande.

Vem är du?

Examensarbetet är på mastersnivå, tänkt att startas senast i Januari 2017, lämpar sig för en person och skall utföras på ÅF.s kontor i Solna.

Du är antagligen en person med tekniskt kunnande och intresse för juridik eller tvärtom. Kunskaper i flera språk kan vara viktigt eftersom lagstiftning i ett antal fall inte lär finnas på vare sig svenska eller engelska. Ett krav är dock goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.

Vi erbjuder

ÅF är ett framgångsrikt ingenjörs- och konsultbolag med uppdrag en mängd branscher. Som examensarbetare på ÅF så kommer du vara en del i vår verksamhet, lära känna ÅF konsulter och vad vi gör för våra kunder samt kunna delta på en mängd aktiviteter i företaget.

Om företaget

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.
ÅF – Innovation by experience.

Kontaktuppgifter för frågor

Tor Ericson    010-505 1751 (tekniska frågor)

Elin Åhrberg   010-505 0333 (övriga frågor)