This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu

Available job

Examensarbete: Sensorsystem för drönare

Om jobbet

Drönare eller obemannade flygande farkoster kan användas för en mängd olika ändamål och finns i en mängd olika utföranden, från helikoptrar, quadrokoptrar till flygplan. ÅF har en stor erfarenhet på området som vi önskar vidareutveckla. ÅF har även ett forskningsprojekt rörande drönare i arktiska miljöer och hur dessa kan stötta forskningsstationer där. Examensarbetet kommer ge värdefulla bidrag i detta forskningsprojekt.

Examensarbetet inleds sannolikt med en studie i befintliga teknologier och leverantörer av olika sensorsystem för obemannade farkoster. Tänkt forskningsinriktning är att utifrån denna kunskap och rent fysikaliska möjligheter undersöka och diskutera vilka ytterligare typer av sensorer och nyttor som kan placeras på en flygande obemannad farkost, samt karaktärisera de krav och behov som sensorerna sätter på själva drönaren och miljön runt omkring. Dialog med olika aktörers behov är en väsentlig del av arbetet. Det finns möjlighet att diskutera och påverka innehållet i exjobbet. Detta är ett förslag på inriktning!

Vem är du?

Examensarbetet är på mastersnivå, tänkt att startas senast januari 2017. Det lämpar sig för en person och skall utföras på ÅF:s kontor i Solna. Examensarbetet görs i nära samarbete med andra examensarbeten på ÅF på drönarområdet.

Du är antagligen en student med mekatronik och/eller fysikbakgrund och ett stort intresse för denna typ av teknologi! För arbetet krävs goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.

Vi erbjuder

*ÅF är ett framgångsrikt ingenjörs- och konsultbolag med uppdrag en mängd branscher. Som examensarbetare på ÅF så kommer du vara en del i vår verksamhet, lära känna ÅF konsulter och vad vi gör för våra kunder samt kunna delta på en mängd aktiviteter i företaget.

Om företaget

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.
ÅF – Innovation by experience.

Kontaktuppgifter för frågor

Tor Ericson    010-505 1751 (tekniska frågor)

Elin Åhrberg   010-505 0333 (övriga frågor)