This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu

Available job

Examensarbete inom autonoma fordon

Om jobbet

Idag finns en simulerad algoritm för kollisionsestimering samt en utvecklingsplattform bestående av en bil i skala 1:10 med de nödvändiga sensorer för autonom drift, som t ex lidar och kamera. Det algoritmen gör idag är att den i PC-miljö estimerar framtida position hos andra fordon och försöker prediktera sannolikheten för kollision givet den egna bilens planerade rutt. Detta kan användas som beslutsstöd för en planering av hur det egna fordonet borde agera, en sk trajectoryplanering.

Examensarbetet går ut på att utveckla algoritmen mot realtidsprestanda och implementera den i processorplattformen på bilen, för att på så sätt visa att den skulle kunna användas i ett riktigt fordon. Två förslag på forskningsinriktningar är:

  • Hur kan en algoritm som uppskattar rörelsen av en upptäckt bil, designas för att uppfylla krav om realtid?
  • Hur kan trajectory planning genomföras för egen bil, givet uppskattad rörelse för upptäckt bil? 

Vem är du?

Examensarbetet utförs i ÅF:s lokaler i Solna, med stöd från forskningsavdelning på KTH av två personer på mastersnivå, 30hp. Examensarbetet kommer kräva forskning i hur man skall konstruera algoritmen för realtidsprestanda och begränsade resurser i form av processorkapacitet och minne. Då arbetet genomförs på en fysisk modellbil, kommer även mekatroniska frågeställningar in, d.v.s. samspel mellan reglerteknik, mjukvara, elektronik, fysik/mekanik. Vi tror att du har kunskaper inom:

  • Mekatronik/Inbyggda system
  • Linux
  • C++
  • Grundläggande algoritmkunskaper
  • Sannolikhetslära

För arbetet krävs goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.

Vi erbjuder

*ÅF är ett framgångsrikt ingenjörs- och konsultbolag med uppdrag en mängd branscher. Som examensarbetare på ÅF så kommer du vara en del i vår verksamhet, lära känna ÅF konsulter och vad vi gör för våra kunder samt kunna delta på en mängd aktiviteter i företaget.

Om företaget

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.
ÅF – Innovation by experience.

Kontaktuppgifter för frågor

Stefan Annell 010-505 4286 (tekniska frågor)

Elin Åhrberg   010-505 0333 (övriga frågor)