This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Available job

Handläggande konsult inom samhällsskydd och beredskap

Om jobbet

Att säkerställa en förmåga att förebygga, hantera och återhämta sig från allvarliga störningar är en viktig aspekt i alla former av verksamheter och system. Vi på ÅF tycker att det är en självklarhet när vi är med och bygger och utvecklar samhället. Vi vill skapa en resilient struktur som ger individen och samhället förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. ÅF satsar nu stort inom samhällsskydd och beredskap och söker fler som vill bli en del av vårt team som skapar säkrare samhällen.  

Som konsult inom samhällsskydd och beredskap förväntas du att tillsammans med kollegorna på ÅF analysera och utreda frågor inom krisberedskap, skydd av samhällsviktig verksamhet och civilt försvar. För att ta fram relevanta beslutsunderlag förväntas du kombinera metodkompetens med ett intresse för samhällets beredskap i både oro, kris och krig.  

Vi ser att du har ett brinnande intresse för att vilja vara med och identifiera åtgärder som behövs för att stärka Sveriges krisberedskap och förmåga vid höjd beredskap. På så sätt kommer du vara med och sätta agendan för ÅF:s framfart inom området. Tillsammans med våra kunder vill vi leda utvecklingen.

Dina arbetsuppgifter

Med utgångspunkt från en relevant utbildning, och under ledning från kollegor på ÅF, förväntar vi oss att du utvecklar färdigheter och kunskaper för att bidra till sektionens arbete och den pågående satsningen inom samhällsskydd och beredskap.  

Du kommer initialt gå in som handläggande konsult i uppdrag inom samhällsskydd och beredskap. Vi på ÅF har en stor kundstock vilket skapar möjlighet för många olika uppdragsgivare. Våra kunder finns inom både offentlig och privat sektor. Uppdragen är exempelvis kopplade till krisberedskap, civilt försvar och arbete med risk- och sårbarhetsanalyser. Då du blir en del av sektionen Brand, risk och arbetsmiljö finns goda möjligheter till att bredda dina kunskaper och till utveckling inom andra kompetensområden utöver samhällsskydd och beredskap. Exempel på kompetensområden vi jobbar inom är riskhänsyn vid fysisk planering, arbetsmiljösäkerhet och riskhantering i infrastrukturprojekt. 

I rollen som konsult kommer du komma i kontakt med olika typer av uppdrag och beställare. Nyfikenhet, god planering och att vara lyhörd för kundens behov är viktiga aspekter för ett roligt arbete. Rollen ställer ofta krav på att man arbetar flexibelt och enkelt ställer om från en uppgift till en annan. Prestigelöst samarbetar vi med kunden för att uppnå bästa resultat.

Vem är du?

Du har en relevant akademisk utbildning t.ex. med inriktning civilingenjör i riskhantering, brandingenjör, samhällsvetenskap, samhällsbyggnad, miljö- och hälsoskydd alternativt annan likvärdig utbildning. Vi ser att du är nyutexaminerad. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med krisberedskapsfrågor inom offentlig sektor, exempelvis hos kommun, länsstyrelse, region eller myndighet. Arbetslivserfarenhet är dock inget krav.

 

Erfarenhet från andra kompetensområden utöver samhällsskydd och beredskap är meriterande, såsom riskhänsyn inom fysisk planering. Det ger möjlighet till arbete inom två olika kompetensområden och bidrar till en viktig helhetssyn inom samhällsplaneringen.  

Vi ser att dina starkaste egenskaper är:

  • Analytisk förmåga. Du ska kunna förstå såväl språkliga som numeriska underlag och bryta ner komplexa frågor samt lösa komplicerade problem.
  • Har förmåga att tänka strategisk och att se helheten.
  • Tar ansvar och kan leverera efterfrågat resultat i tid.
  • Nyfiken, tar initiativ och strävar efter ständig utveckling och förbättring.
  • Antar olika roller utifrån givna omständigheterna.God kommunikatör som gillar att nätverka.
  • Kan uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.


Merparten av våra uppdrag inom samhällsskydd och beredskap kräver säkerhetsklassning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. För våra uppdrag gör vid därför säkerhetsprövningar. Därför ställs det krav på att du ska vara svensk medborgare. 

Vi ser gärna att du vill sitta på vårt kontor i Malmö men med ÅF-kontor över hela Sverige finns möjlighet till placering på annan ort. Vi lägger större vikt vid vår blivande medarbetares profil än vid placeringsort.

Vi erbjuder

För att möta samhällets krav på hållbarhet och robusthet skapar vi på ÅF hållbara lösningar som våra kunder över hela världen behöver. ÅF satsar just nu stort inom samhällsskydd och beredskap. Med vår breda kunskapsbas inom företaget kan vi skapa unika helhetslösningar för våra kunder, vilket vi ser saknas på marknaden idag.

Inom området samhällsskydd och beredskap har vi bred erfarenhet från såväl kommun, län och myndighet. Våra konsulter förstår kommunala förutsättningarna, är kunniga i styrande lagstiftningar och vana att samverka med olika aktörer inom det svenska krishanteringssystemet.

ÅF arbetar för att samverka med universitet och internationella aktörer inom området skydd av samhällsviktig verksamhet. Område är en viktig del inom hållbarhetsarbetet. Det är också en viktig del för att skapa resilienta samhällen med förmåga att motstå och att återhämta sig från allvarliga störningar.

Om företaget

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen.

ÅF Making Future.

Kontaktuppgifter för frågor

Gabriella Westheim, Seniorkonsult
Tel. +46 10 505 58 90
gabriella.westheim@afconsult.com

Jennie Ossmark Torstensson, Gruppchef
Tel. +46 10 505 10 48
jennie.ossmark.torstensson@afconsult.com

 

Apply here