This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu

Available job

Vi søker etter tilbudskoordinator (1-årig engasjement)

Om jobben

tegn_3 er et av de større tverrfaglige arkitektkontorene i Norge, med kompetanse innenfor fagområdene arkitektur, interiør, plan og landskapsarkitektur. Vi er godt etablert i markedet og har i dag over 60 ansatte på kontorstedene Trondheim og Oslo. I tegn_3 jobber ambisiøse og kompetente arkitekter, interiørarkitekter, planleggere og landskapsarkitekter. Vi dekker alle faser fra tidligfase, programmering og ideutvikling til detaljprosjekt og oppfølging av gjennomføring. Vi søker ny kollega til kontoret i Oslo.

TILBUDSKOORDINATOR (1-ÅRIG ENGASJEMENT)

I tegn_3 er tilbudsarbeidet svært viktig, da tilbudene legger grunnlaget for våre fremtidige jobber. For å styrke vårt tilbudsteam søker vi kandidat til nyopprettet stilling som tilbudskoordintaor.

Ansvarsområder og oppgaver
•Koordinere og tilrettelegge for tilbudsarbeidet i tegn_3
•Følge opp framdrift i tilbudet, utforme CVer og referanselister, oversettelser, kvalitetssikre og gjennomføre språkvask av dokumenter mm.
•Utvikling og effektivisering av tilbudsarbeidet
•Samarbeid med andre nøkkelpersoner innen tilbudsarbeid i ÅF Norge
•Tilrettelegge for ledere i forhold til Doffin-møter, Koordineringsmøter, Prospektmøter etc
•Følge opp og sørge for bruk og oppdatering av CRM-system, tilbuds- og prospektlister
•Vedlikeholde oversikt over rammeavtaler og avrop
•Bistå og tilrettelegge for tilbudsleder og tilbudsteam i tilbudsfasen
•Bidra i utvikling og implementering av ulike tiltak innenfor tilbudsområdet
•Administrative oppgaver knyttet opp mot drift av tegn_3
•Sørge for at alle tilbud som leveres er optimalisert og i tråd med kundens forespørsel og behov, samt iht. tegn_3s standard
•Være en intern ressursperson og sparringspartner ved tilbudsproduksjon
•Innhente informasjon fra andre ressurspersoner internt, for å sikre kvalitet i det vi leverer fra oss
•Opprette og vedlikeholde database for standarddokumenter til anvendelse i tilbud
•Støtte avdelingsleder og tilbudsledere i markedsføringsarbeid

Ønskede kvalifikasjoner:
•Minimum fullført bachelorgrad (gjerne innen økonomi, ledelse, e.l.)
•Gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
•Økonomisk/administrativ erfaring, gjerne fra arkitekt eller bygge- og anleggsvirksomhet
•Minimum 5 års erfaring
•Representativ fremtreden
•Evne til å kunne lære seg å bruke tegn_3 sin IKT plattform (alle relevante applikasjoner og fagsystemer)
•God kunnskap i bruk av relevante programmer i MS Office og Adobe-pakken

Personlige egenskaper:
•Imøtekommende, serviceinnstilt og positiv
•Selvstendig, fremoverlent og proaktiv
•Evne til å bygge gode relasjoner internt og eksternt
•Pålitelig, med høy personlig integritet og evne til å håndtere konfidensiell informasjon
•Strukturert og nøyaktig – evner å prioritere arbeidsoppgaver i en hektisk hverdag
•Tilegner seg raskt ny kunnskap
•Fleksibel, utviklingsorientert og endringsvillig
•Må kunne identifisere seg med og etterleve ÅF og tegn_3 sine verdier

Vi tilbyr:
•Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et stort tverrfaglig miljø
•Tette relasjoner mot planleggere, arkitekter og ingeniører i Norges bredeste prosjekteringsmiljø
•Proaktive kollegaer med engasjement og kreativitet i flere byer
•Konkurransedyktige betingelser med svært god helseforsikring og pensjonsordning
•Kompetanseutvikling gjennom kurs og etterutdanningsmuligheter
•Studieturer med alle fagretninger i tegn_3
•Aktivt bedriftsidrettslag og god kantineordning

Arbeidssted er Oslo.


Kontaktperson:
Anette Dahl
HR-rådgiver
+47 98 67 45 36
anette.dahl@afconsult.com

eller

Siri Hunnes Blakstad
Direktør Arkitektur, utvikling og analyse
+47 906 45 419
siri.hunnes.blakstad@afconsult.com

 

Om selskapet

ÅF er et ingeniør- og konsulentselskap med oppdrag innen energi, industri og infrastruktur. Vi har siden 1895 bidratt til våre kunders utvikling og fremgang. Gjennom å kombinere ulike teknologiområder og kompetanser skaper vi lønnsomme, innovative og bærekraftige løsninger for en bedre fremtid. Vår base er i Europa men vår virksomhet og våre kunder finnes i hele verden.
ÅF - Innovation by experience.

Apply here