This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu

Available job

Vi former samfunn! Gjør du?

Om jobben

tegn_3 AS er et av de større tverrfaglige arkitektkontorene i Norge, med kompetanse innenfor fagområdene arkitektur, plan og landskapsarkitektur. Vi er godt etablert i markedet og har en god og trygg økonomi. I dag har vi til sammen nærmere 65 ansatte på kontorstedene Trondheim og Oslo. I tegn_3 jobber ambisiøse og kompetente arkitekter, interiørarkitekter, planleggere og landskapsarkitekter. Vi dekker alle faser fra tidlig fase, programmering og ideutvikling til detaljprosjekt og oppfølging av gjennomføring.  Vi søker nye kolleger til kontoret i Oslo

tegn_3 er engasjert i en rekke samfunnsprosjekter hvor vi setter brukerne og mennesket behov i sentrum. Vi bruker vår plankompetanse på en unik måte, i ulike plannivå, fra skissestadiet til detaljregulering. Vi legger stor vekt på inkluderende prosesser og tverrfaglig samarbeid. For oss betyr dette tett dialog med våre kunder og fokus på gode medvirkningsprosesser. Målet er å skape bærekraftige løsninger med verdi for kunde, samfunnet og framtiden.  

Har du en solid erfaring fra gjennomføring av reguleringsplaner og har ønske om å jobbe med stedsutvikling og urbanisme kan du være den vi leter etter.  Hos oss får du jobbe med strategiske planprosjekter til detaljplaner i hele landet. Du får arbeide i et tverrfaglig rådgivermiljø og være med å dyrke fram et fagmiljø som vi håper skal være unikt i Norge. Hos oss blir du en del av et inkluderende, engasjerende og nysgjerrig fagmiljø. 

Vi ser etter en driver. En prosjektleder som har kompetanse og engasjement. Du har erfaring fra planlegging etter plan- og bygningsloven, erfaring fra kommuneplaner, områdeplaner, reguleringsplaner, konsekvensutredninger og utarbeidelse av reguleringsbestemmelser. 

Vi ser for oss at du har bakgrunn som arkitekt, arealplanlegger eller planleggingsingeniør. Du bør ha 10 års erfaring eller mer. Gjerne fartstid fra privat sektor, fortrinnsvis innenfor reguleringsplaner, konsekvensutredning, KVU og/eller mulighetsstudier. Du liker å bidra med dine erfaringer, er sulten på egenutvikling og følger med på fagets utvikling. Er du den vi leter etter kan du bli en viktig fagressurs hos oss i tegn_3. 

 

 Vi ser frem til å tilby den riktige kandidaten:
• Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et stort tverrfaglig miljø
• Tette relasjoner mot planleggere, arkitekter og ingeniører i Norges bredeste prosjekteringsmiljø
• Proaktive kollegaer med engasjement og kreativitet i flere byer i Norge og Sverige
• Konkurransedyktige betingelser med svært god helseforsikring og pensjonsordning
• Kompetanseutvikling gjennom kurs og etterutdanningsmuligheter
• Årlige studieturer med alle fagretninger i tegn_3
• Utviklingsmuligheter innen prosjektledelse og fagledelse

 

Om selskapet

ÅF er et ingeniør- og konsulentselskap med oppdrag innen energi, industri og infrastruktur. Vi har siden 1895 bidratt til våre kunders utvikling og fremgang. Gjennom å kombinere ulike teknologiområder og kompetanser skaper vi lønnsomme, innovative og bærekraftige løsninger for en bedre fremtid. Vår base er i Europa men vår virksomhet og våre kunder finnes i hele verden.

ÅF Making Future.

Kontaktinformasjon

Marie Næss
marie.nass@afconsult.com
41 34 84 33Solbritt Dramstad
solbritt.dramstad@tegn3.no
90579262

Apply here