This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu

Utbyggingen av Avinor Oslo lufthavn

Avinor og ÅF har fullført den komplekse utbyggingen av Avinor Oslo Lufthavn på tid, innenfor budsjett og med BREEAM Excellent miljøsertifisering som den første flyplassen i verden.

Leveransen av Norges største landbaserte byggeprosjekt de siste årene overgikk forventningene på flere områder.

«Å komme i mål med utbyggingen av Avinor Oslo lufthavn på tid, innenfor budsjett og med full drift på lufthavnen er en bragd,» sier konsernsjefen i Avinor, Dag Falk-Petersen, i sin takk til alle involverte i utbyggingsprosjektet.

Avinor Oslo Lufthavn er navnet på hovedflyplassen i Norge. Utvidelsen av Avinor Oslo Lufthavn Gardermoen har pågått i 6 år, 6 måneder og 17 dager når den offisielt åpner 27. april.

ÅF har levert en komplett prosjektorganisasjon til Avinor. Denne har hatt byggherrerollen i prosjektet med ansvar for å lede arbeidet med prosjektering og bygging fra skisseprosjekt til dokumentasjon, test og igangkjøring. I tillegg har prosjektorganisasjonen vært aktivt medvirkende i sluttfasen under driftsorganisasjonens opplæring, operative uttesting og prøvedrift.

ÅFs prosjektdirektør Knut Erik Nordby har ledet et team på 130 prosjektarbeidere fra ÅF, i nært samarbeid med Avinor, entreprenører og leverandører til rundt 150 kontrakter. Med underleverandører har mer enn 600 forskjellige entreprenører, spesialister og bemanningsselskaper vært i aksjon i prosjektet.

Nordby kommenterer prosjektets kompleksitet: ”For det første er utbyggingen av Oslo lufthavn et veldig stort prosjekt. For det andre har vi hatt en flyplass i full drift mens vi bygget, med en trafikk som har vokste kraftig under byggeperioden og som fortsatt vokser. På en normal dag skal 65.000 passasjerer gjennom terminalen. Det bød på utfordringer og det krevde mye planlegging og koordineringsarbeid i forhold til å sikre regulær drift ved OSL uten driftsforstyrrelser som skyldtes utbyggingsprosjektet.»

ÅFs prosjektmodell forvalter byggherrerollen på en måte som sikrer engasjement for bærekraftige løsninger, nytenkning og god brukermedvirkning og eierstyring underveis i hele prosjektet. I utbyggingen av Oslo lufthavn er det satt milepæler i norsk byggehistorie innenfor BIM-utvikling, miljø og innsats mot arbeidsmarkedskriminalitet. Dette hadde ikke vært mulig uten sterkt byggherreinitiativ underveis i prosjektet.

ÅFs spisskompetanse innen test og idriftsettelse ble fult utnyttet da et omfattende og godt planlagt testregime sikret at nye deler av flyplassen raskt og trygt kom i operativ drift. Testregimet i regi av ÅF og Avinor inneholdt rundt 1200 tester, og sikret store gevinster for Avinor både økonomisk og sikkerhetsmessig, da de nye delene av flyplassen kom i drift tidligere enn det som var tatt høyde for i prosjektet.

ÅF fortsetter med ledelse av flyplassutbygginger i Norge, både med tidligfase og arbeider på flyside ved utvidelsen av Non Schengen-terminalen på Avinor Oslo Lufthavn og med prosjektledelse og byggeledelse ved Kampflybase Ørland, der Norges nye F-35 jagerfly skal stasjoneres.

ÅF er Norges største fagmiljø innen prosjektledelse og byggeledelse. ÅF sikrer solid og trygg gjennomføring av alle prosjektets faser, skreddersydd for kunden og prosjektets egenart.

Contacts

Christopher Klepsland

Christopher Klepsland

Managing Director ÅF Advansia
Hans Hagby

Hans Hagby

Markedsdirektør, ÅF Advansia
Knut Erik Nordby

Knut Erik Nordby

Prosjektdirektør, ÅF Advansia