This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu

Bærekraft

ÅF Advansias prosjektledelse og byggeledelse forsterkes av tunge fagmiljøer som sikrer høy kvalitet og lav risiko i prosjektene fra start til ferdigstillelse. Fagmiljøene er organisert i faggrupper som behandler faglige problemstillinger på tvers av prosjekter, og videreutvikler vår kompetanse og vårt kvalitetssystem.

ÅF Advansia har som mål at alle prosjekter vi er en del av skal resultere i klare bærekrafteffekter. I tidligfaser handler dette om å velge målsettinger med relevante oppfølgingsprogrammer, som BREEAM-sertifisering, gjenbruksgrad av materialer og H-verdimål. I operativ gjennomføring handler det om oppfølging av valgte miljø- og SHA-mål i entreprisekontrakter og i grensesnittet mellom ansvarslinjer.

Vi har høy kompetanse på SHA, deriblant forebyggende arbeid mot sosial dumping, et økende problem i bransjen. Vi leverer tjenester både på strategisk og operativt nivå inn i prosjektene vi er engasjert i. I de største prosjektene er det etablert egne team med spesialister på SHA, sikkerhet og ytre miljø. Vi er vant til å jobbe med ambisiøse SHA-målsettinger, blant annet H-verdier under 2,00, et mål som nås kun med høy kompetanse og tett oppfølgning. Prosjekt Nytt Østfoldsykehus, der ÅF Advansia var inne med prosjektstøtte, overleverte det nye sykehusbygget på Kalnes til Sykehuset Østfold med en H-verdi på 1,77. Faggruppen ledes av Runar Bache.

Vi utvikler miljøkompetanse i et eget fagmiljø ledet av Nina Løvstad. Faggruppen kan engasjeres tidlig i prosjekter for å bistå i arbeidet med bærekraftstrategi og miljøoppfølgingsprogrammer. Vi besitter BREEAM-kompetanse opp til revisornivå, som benyttes til å kvalitetssikre og sertifisere prosjekter. Vi har også spesialistkompetanse innen plantebiologi, forurensning til luft og vann, materialvalg, CO2-analyser og livsløpsanalyser.

Get inspired and deepen your knowledge

References

Show more

Contacts

Nina Løvstad

Nina Løvstad

Fagrådsleder bærekraft