This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu

Prosjektutvikling

ÅF Advansia tilbyr strategisk rådgiving i tidligfaser i prosjekter. I mange sammenhenger er det et gap mellom en konseptuell ide og et realiserbart prosjekt innenfor de tids- og kostnadsrammer prosjektet tåler. Andre prosjekter krever driftsmessige effekter som lave energimål og teknisk fleksibilitet.

Ved å planlegge gjennomføringsfasen tidlig i prosjektet vil man i mange sammenhenger oppnå meget solide og bærekraftige prosjekter som er rimeligere å gjennomføre og ikke minst rimeligere å drifte. Vår livsløpstankegang i forberedelsene av prosjekter hjelper våre kunder til å prioritere tiltak som sikrer verdi gjennom hele prosjektets levetid.

ÅF Advansia er dialog med et stort antall nærings- og industribedrifter, eiendomsbesittere og transaksjonsrådgivere. Gjennom dette nettverket kan vi ofte tilby løsninger som sikrer gode leietakere, medinvestorer eller andre finansieringsløsninger tilpasset prosjektenes kompleksitet.

Ved behov fasiliterer vi politiske prosesser eller dialog med andre nøkkelinteressenter. Vi opplever at vi ofte kan bidra til løsninger som kommer flere parter til gode.

 

Get inspired and deepen your knowledge

References

Show more

Contacts

Jan Eklund

Markedsdirektør, ÅF Advansia