This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu

Prosjekteringsledelse

Den teknologiske utviklingen har for lengst gjort sitt inntog i byggenæringen og omfanget av tekniske installasjoner samt strengere miljø- og sikkerhetskrav øker. Dette stiller krav til samspill mellom de ulike fagene, systemer og løsninger, som ikke kan løses av et enkelt fag. Helhetsforståelse og tverrfaglig kompetanse er blitt en forutsetning.

Ved å etablere en åpen og sterk dialog med oppdragsgiver, arkitekt og planleggere, brukere og driftere, finner vi frem til de beste og mest funksjonelle løsningene. For å implementere gode integrerte, tverrfaglige og bærekraftige løsninger må prinsippene for blant annet teknisk infrastruktur, materialvalg, universell utforming og energiløsninger avklares tidlig.

Tidlig avklaring av byggbare løsninger og teknisk infrastruktur gir ofte gevinster i sluttfasen hva angår idriftsettelse og lavere driftskostnader. ÅF Advansia har lang erfaring med denne type tverrfaglige prosesser og ser store fordeler ved å komme tidlig inn i prosjekteringsprosessen. Med utgangspunktet i at ÅF Advansia har lang erfaring med gjennomføring av store kompliserte prosjekter har vi, i større grad enn andre, fått anledning til å sanke erfaring. Her har ÅF Advansia helt klart en sterk rolle i å sikre at grensesnitt blir koordinert og at prosjektene ivaretar helhetlige, tverrfaglige løsninger.

3D-modellering i BIM er etablert som et standard prosjekteringsverktøy for alle fag. ÅF Advansia har inngående kjennskap til BIM og anbefaler, der det er mulig, implementering av BIM i alle faser av byggeprosessen. Vår ekspertkompetanse muliggjør effektiv anvendelse av BIM fra planlegging til visualisering av igangkjøring og idriftsettelsesfasen.

I rollen som prosjektleder prosjektering stiller ÅF Advansia krav til kvalitet, detaljering og koordinering av anbudstegninger og beskrivelser. Vi går inn og gjør selvstendig kvalitetssikring av anbudsunderlag før disse sendes ut i markedet. På denne måten sikrer vi på best mulig måte at kvalitet og budsjetter overholdes.

Get inspired and deepen your knowledge

References

Show more

Contacts

Christopher Bull

Christopher Bull

Fagrådsleder prosjektering