This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu
Reference

Svømmehall som passivhus

I strandkanten ved Holmen i Asker har ÅF Advansia byggeledelsen ved Holmen svømmehall. Prosjektet har egen miljøstrategi og svært ambisiøse mål for lavt energibruk. Dette har gjort Holmen svømmehall til et forbildeprosjekt i FutureBuilt-programmet.

Det mest spesielle ved Holmen svømmehall er ambisjonene for energibruk, forteller byggeleder Robert Ivem. Vi bygger en svømmehall som passivhus. Ved prosjektstart var Holmen svømmehall landets første svømmehall med passivhusstandard, mens det per i dag er bygget svømmehall med passivhusstandard i Stavanger også. Med høyt ambisjonsnivå og en helthetlig tankegang, har vi en målsetting om 45 prosent årlig energibesparelse sammenlignet med en svømmehall som bygges etter dagens forskrift. Som et bidrag til å kunne realisere dette har Enova støttet prosjektet med 9,9 millioner kroner.

Illustrasjon av fasade fra den islandske arkitekten Verkis og Arkis. Når man ligger inne på bassengets overflate vil man kunne se ut av vinduene og ned på havets overflate utenfor.

Er det spesielle ting en byggeleder må tenke på i forhold montering av bassengelementer?
Å bygge svømmebasseng er ikke så komplisert som man kanskje tenker på forhånd. Etter hvert som vi har ledet byggeprosessen en stund ser vi at selve bassengløsningen er god og heller ikke veldig komplisert. Det er mye spisskompetanse i svømmehallbransjen, det er få aktører men de som finnes kan veldig mye. Spesielt innenfor det bassengtekniske og renseanlegg.

Bassenget har en støpt bunn. Deretter settes stålplate etter stålplate på plass og bygger opp bassenget på den støpte bunnen. Stålplatene er kledd med PVC-duk. Stålet er selvbærende og dette sammen med bunnen utgjør bassenget. Ved befaring i desember 2016 er bunnen støpt og det foregår utmålinger før montering av stålplater kan starte. Utmåling er ekstremt nøye og viktig for svømmebassenger.

Alle skjønner hvor vannet renner dersom det skulle blitt forskjeller i høyde på bassengkantene, sier Ivem. Her på Holmen ble det målt en forskjell på 4 centimeter avvik fra nordside til sydside av bassenget. Dette avviket rettes ved at bassengleverandøren tilpasser øverste elementet som består av selve rennen rundt bassenget. Et basseng må, logisk nok, være vannrett. Ellers får man ikke riktig sirkulasjon på vannet i forhold til rensing. En forskyving i vannstrøm ville ført til lommer og hull der vann sto stille og ikke ble renset tilstrekkelig ofte. Bassenget, vannrenner rundt og sirkulasjonssystemet er én enhet.

Støpt betongbunn desember 2016. Bassenget kan deles i to med skillevegg og forskjellige dybder. Bassengelementene ligger på paller til venstre i bildet, klar for montering.

Er det annerledes å lede byggeprosessen i et bygg med svært høye miljøambisjoner?
Miljøambisjoner er blitt gjennomgående i hele bransjen, hvert fall innenfor offentlige bygg, så jeg kan ikke si at det er noe annerledes her. Samtidig som miljøambisjoner krever moderne løsninger. TEK-10 setter ganske strenge krav til energiløsninger i bygg, så mye av løpet er lagt på forhånd. Men som sagt investeres det i miljøvennlig energi som solfangere, solcelleanlegg og geobrønner her på Holmen. Ved hjelp av varmepumper henter vi ut energien fra geobrønner, solfangere, gråvann og avtrekksluft. Dette krever mer fokus på prosjektering og produksjon av tekniske anlegg, da vi erfarer at vi tar med oss mangler i prosjektering så vel som i produksjon over i driftsfasen hvis dette ikke følges tett gjennom hele prosessen, sier Ivem.

For å optimalisere driften av anlegget er det, med 1 mill. kroner i støtte fra Innovasjon Norge, etablert et eget forskningsprosjekt med fokus på drift og forståelse av anlegget ned til et brukerperspektiv.

Har det dukket opp noe uforutsett underveis?
Ingen store overraskelser. Det er gjort et godt forarbeid og bygget ble fundamentert på fjell uten noen overraskelser i forbindelse med grunnarbeidene. Betongproduksjonen har tatt lengre tid enn planlagt, noe som ikke har forsinket oss men som har spist opp all slakken vi hadde lagt inn i planen. Nå må vi kjøre på frem til 8. februar, datoen for teknisk ferdigstillelse. De to siste månedene før åpning skal brukes på testing og igangkjøring.

Hvordan fungerer samarbeidet med byggherre, entreprenør og de andre involverte i prosjektet?
Det fungerer veldig bra. Vi har ikke hatt noen konflikter i dette prosjektet, men som vanlig strammer det seg til mot slutten. Diskusjoner har vi her også, byggherre og entreprenør er aldri 100% enige om alt, men vi har funnet gode løsninger sammen. Per desember 2016 er det lite risiko igjen i prosjektet, og vi ser frem mot en hektisk innspurt inn mot ferdigstillelse.

Ved Holmen svømmehall er vi kommet langt med at innovative og alternative løsninger ønskes velkommen. Vi skal bygge trygt og velge sikre løsninger, men vi skal ikke tenkte utelukkende trygghet. På samme måte som en medarbeider som kommer med et forslag som gir besparelser for prosjektet ikke mottar en sjekk i posten, skal en medarbeider heller ikke være redd for å straffes for et mindre godt forslag. Alle forslag ønskes velkommen og skal frem på bordet. De gode løsningene finner vi sammen.

En alternativ løsning vi tok initiativ til var å hente inn lysdesignerne ÅF Lighting i prosjektet. I første omgang bare for å vurdere en standardløsning for lys fra produsent som lå inne i prosjektet. Produsenter av lys svarer gjerne bare på kravspekk uten å vurdere så veldig nøye hvilke muligheter som ligger i innovativt belysningsdesign. ÅF Lighting kunne raskt foreslå en belysningsløsning med valg av andre komponenter som ikke bare gir store besparelser for driften i all fremtid, men et lysdesign langt bedre tilpasset svømmehall. Hadde vi fått inn belysning enda tidligere i prosjektet hadde vi stilt enda bedre. Lysdesign må inn i startfasen, ikke bare når en mindre god standard belysningsløsning har åpenbart seg.

Hvilke egenskaper er viktige for en byggeleder?
Det hjelper å være en strukturert og nøyaktig person. Man skal tilfredsstille begge sider av bordet, holde en balanse der både byggherre og entreprenør er rimelig fornøyde, uten å glemme at som byggeleder er man engasjert av byggherren. Som byggeleder bør man unngå å ta parti i en konflikt, da kan man fort kan bli en motspiller for den ene parten. Men man må også våge å få gjennom beslutninger, få avsluttet prosesser og holde fremdriften oppe, avslutter Robert Ivem.

Byggeleder Robert Ivem ved Holmen svømmehall desember 2016.

 

Miljøambisjoner ved Holmen svømmehall

 • Ca 45% energibesparelse sammenlignet med vanlig svømmehall.
 • 80% av varmebehovet til svømmehallen dekkes av fornybar energi.
 • Støtte fra ENOVA: 9,9 MNOK
 • Bruk av lavkarbon betong
 • Park med gressplen på taket av svømmehallen.
 • 15 geobrønner forsyner bygget med miljøvennlig energi.
 • 650 m2 solceller på vegger og tak, dekker ca. 12% av årlig strømforbruk.
 • Solfangere på parkeringsplass, lader geobrønnene på sommeren, smelter snør og is om vinteren.
 • Gråvannsgjenvinning: alt dusjvann og vaskevann går tilbake til en stor tank der det hentes ut varme.
 • Heve/senkebunn i bassengene heves opp som lokk utenfor åpningstid for å minimere energibruk til avfukting av luft.
 • Varmepumper i ventilasjonsaggregater som gjenvinner energi fra ventilasjonsluft fra bassengområdet.


Byggherre: Asker kommune
Entreprisetype: Delte, byggherrestyrte entrepriser
Entreprisekostnad: 230 MNOK
Størrelse: 5300 m2, 8-baners svømmebasseng og terapibasseng, treningsrom, kantine
Periode: sept. 2015 – april 2017
ÅF Advansias rolle: Byggeledelse

More on the same topic

Show more