This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu

Ledelse idriftsettelse

Idriftsettelse er fasen der ferdig bygg eller ferdig prosjekt skal settes i normal drift. Under idriftsettelsen utføres alle nødvendige tester og prosjektets brukere får opplæring i byggets funksjoner og systemer. Ved å planlegge idriftsettelsen fra starten i prosjektene minimeres risikoen for forsinkelser og mangler som fører til økte driftskostnader og avvik i funksjonalitet og innemiljø.

ÅF Advansia har lang erfaring i å planlegge og lede tester som skal gjennomføres i idriftsettelsesfasen. Testledelsen har kompetanse i å lage planer og gjennomføre tester, samt å kontrollere entreprenørenes planer og prosedyrer. På denne måten får man avdekket feil i funksjonalitet så tidlig som mulig, og man slipper å finne feil i driftsfasen.

Opplæringsplaner skal koordineres med idriftsettelsesplaner. Vi har god erfaring med å benytte idriftsettelsesperioden til å involvere byggherrens driftsorganisasjon. Denne involveringen gir en veldig god opplæring av de som skal drifte bygget senere.

FDV-dokumentasjon skal leveres så tidlig som mulig for å unngå skippertak på slutten av prosjektene. Vi har systemer for å planlegge FDV-leveranser fra entreprenørene og rådgivere, samt oppfølgingssystemer for å kontrollere at planer holdes. Dette koordineres med idriftsettelsesplanene, slik at underlaget for å kontrollere testene og for å gjennomføre opplæringen er på plass.

Riktig funksjonalitet gir fornøyde brukere fra første dag. Godt opplært driftspersonell god og riktig drift. Velorganisert innflytting sikrer raske og gode effekter av nybygg. Samtidig vil vi i løpet av idriftsettelse sikre at bærekraftmål er nådd og at disse gir ønsket effekt.

Get inspired and deepen your knowledge

References

Contacts

Per Daniel Pedersen

Per Daniel Pedersen

Fagrådsleder idriftsettelse