This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Search result

Search for "" in : 0 hits Search in all languages Articles Contacts

Konvertibel 2013

Årsstämman i ÅF AB (publ) beslutade den 26 april 2013, i enlighet med styrelsens förslag om upptagande av ett konvertibelt förlagslån genom emission av konvertibler riktade till samtliga medarbetare i ÅF-koncernen i Sverige.

Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att anställda i koncernen har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget. Syftet med ett långsiktigt incitamentsprogram är att stimulera medarbetare till fortsatt lojalitet och fortsatta goda prestationer. Vidare är det styrelsens bedömning att incitamentsprogram ökar koncernens attraktivitet som arbetsgivare.

Hantering/kontaktuppgifter gällande konvertibelprogrammet
Den 19 augusti 2016 stängde  Handelsbanken sitt kontor på Flemminggatan, Stockholm och flyttade verksamhet till kontoret i Arenastaden, Solna. Detta innebär att du från och med nu vänder dig med eventuella frågor kring konvertibelprogrammen till kontoret i Arenastaden enligt nedan:

Handelsbanken Arenastaden
Evenemangsgatan 17
Box 3126
169 03 Solna
Telefon: 08- 674 19 30

Kontaktperson är Jad Ishaq.
Har du frågor/funderingar gällande konvertibelprogrammen skickar du mail till af@handelsbanken.se.

Information till ÅFs medarbetare i Sverige:

(Om du använder webbläsaren Chrome och ska använda Säljorderblanketten, högerklicka och välj spara som).